Fairsurence Spolek pro mateřství

Nová nezisková organizace Fairsurence Spolek pro mateřství ženám usnadní každou fázi těhotenství a mateřství, aby jej mohly prožít v pohodě a klidu. Svou službou vytváří komplexní podporu budoucím i stávajícím maminkám. Hlavními výhodami členství ve Spolku jsou finanční pomoc těm, u jejichž dítěte dojde k diagnostikování závažné vrozené vývojové vady, a informační platforma. S touto, v Česku unikátní, myšlenkou přišli zakladatelé na základě vlastní zkušenosti a spolupráce s odborníky.

Vzájemná solidarita a férovost jsou základními prvky funkčního modelu Spolku pro mateřství. Kromě úvodních vkladů zakladatelů a mecenášů do Fondu finanční podpory budoucí maminky přispějí právě svým členstvím. Získat jej mohou ženy, které přijmou stanovy Spolku, ve věku mezi 18 a 40 lety – ty, jež o dítěti přemýšlí nebo již jsou těhotné, a to nejpozději do jednoho dne před porodem.

Fond finanční pomoci

Finanční podpora pomůže těm maminkám, které nemusí mít štěstí a které ji budou z důvodu nepřízně osudu skutečně potřebovat. Požádat o ni proto mohou členky, jejichž miminku lékař diagnostikuje závažnější vrozenou vadu. Projeví-li se u miminka některé z členek od porodu až do třetích narozenin vrozená vada zahrnutá v seznamu Spolku, může uplatnit nárok na finanční pomoc ve výši jednoho milionu korun. Nárok se vztahuje na takové vady, které výrazně ovlivňují kvalitu života dítěte a jeho rodiny a z dlouhodobého hlediska přináší zvýšené náklady na péči nad rámec českého sociálního systému a systému českého veřejného zdravotnictví. Ta je vyplácena ve čtvrtletních splátkách po dobu následujících tří let od chvíle, kdy o pomoc požádá.

Nefinanční benefity členství

Na základě dat z rozhovorů s maminkami přináší Spolek členkám také nefinanční výhody, které jim pomohou se cítit klidně během těhotenství a mateřství. Kromě finanční pomoci proto Fairsurence tvoří obsahovou platformu s kvalitními a ověřenými informacemi a během prvních tří let členství umožňuje přístup k neomezenému počtu online konzultací s lékaři, psychology, výživovými poradci a dalšími specialisty. Ve spojení s odborníky, mezi které patří například i přední čeští experti z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, bude Fairsurence Spolek pro mateřství pravidelně publikovat články z ověřených zdrojů. Spolek také poskytuje informace o tom, na co vzniká nárok v rámci zdravotního a sociálního pojištění. Nepřehlédnutelným benefitem pro uživatelky je pak praktický rozcestník se seznamem pracovišť a kontaktů na příslušné odborníky, služby, nadace a další specializované organizace, které se vztahují k péči o dítě s vrozenou vývojovou vadou. Všechny tyto výhody členství ocení ženy před těhotenstvím, během něj i po narození miminka.

Členský příspěvek, po jehož zaplacení nabývá člence nárok čerpat benefity, je jednorázový a činí 5000 korun (139 Kč za měsíc po dobu tří let, kdy má členka nárok o finanční pomoc žádat). Celých 90 % z příspěvků putuje přímo do Fondu finanční pomoci s cílem pomoci potřebným maminkám. Zbývajících 10 % je určeno na zajištění široké škály nefinančních benefitů, jejich rozvoj a na provoz neziskové organizace.