NEWS & ARTICLES

Individuální lékařská péče

V České republice je již nějakou dobu možné využít nadstandardních služeb soukromých lékařských zařízení. Pro mnoho lidí se již stal běžnou součástí života. Děje se tak především v oblasti nejrůznějších specializací. Tento přístup se však pomalu začíná prosazovat i u obecného, praktického lékařství. Přiznejme si, že taková návštěva lékařské pohotovosti je leckdy zážitkem, který by otřásl i zdravým člověkem, natož pak někým, komu opravdu není dobře. Mnoho z vás již jistě napadlo, že by bylo skvělé mít vlastního osobního lékaře, který by se vám věnoval ihned a s plnou péčí. Nejde ani tak o lepší kvalifikaci lékařů, i ve veřejných zdravotnických zařízeních pracují skuteční profesionálové, jde spíš o podmínky, které ke své práci mají a vztah, který s vámi lékaři soukromých společností mohou mnohem lépe navázat.

Komplexní individualizovaná zdravotní péče

Jakou přidanou hodnotu tak nabízí tyto soukromé společnosti poskytující zdravotní péči? Jedná se především o individuální přístup. Pacientů mají méně a mohou se jim tak plně věnovat, pokud je to součástí vaší konkrétní smlouvy, mohou vás navštívit v případě potřeby i doma, mohou vám poskytnout konzultaci po telefon, neboť jsou s vaším zdravotním stavem obeznámeni, mohou vás navštívit v případě hospitalizace a poskytnout vám příslušnou konzultaci a zprostředkovat komunikaci s ošetřujícím lékařem v nemocnici… Výhod, které tato služba má, je mnoho.

O zdraví jde až v první řadě

Zmíněné výhody přinášejí vysokou míru pohodlí a usnadnění života. Vzhledem k tomu, že se jedná o lidské zdraví, nelze považovat jejich pořízení za luxus nebo potřebu exkluzivity, zdraví je totiž to nejcennější, co každý z nás má a investice do něj, jakkoliv je nadstandardní, není honbou za výjimečností, nýbrž přirozenou snahou chránit sebe i své blízké.