Jak zabavit předškoláky doma? Vyzkoušejte aktivity pro rozvoj motoriky

Zavřené školky znamenají nejen komplikaci s hlídáním, ale také výzvu, jak „suplovat” jejich vzdělávací a přípravnou úlohu. Kidtown.cz, obchod s hračkami pro rozvoj dítěte, připravil pro rodiče materiály, tipy na aktivity i hračky, které děti zabaví a zároveň posunou ve vývoji těch správných předškoláckých dovedností.

Děti by před nástupem do školy měly ovládat některé základní dovednosti, s jejichž procvičováním většinou pomáhá právě školka. Je ale vhodné (a v současné situaci v podstatě nezbytné) je procvičovat i doma. „Dítě by mělo znát své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Také vyslovit správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově, vytleskávat slabiky, rozpoznat barvy a číslice do pěti, znát geometrické tvary. A také věci, které je vyloženě baví, například zazpívat písničku či říci básničku, nakreslit postavu, stříhat, správně držet tužku,” říká zakladatelka Kidtown.cz Jana Vyhlídalová.

Z trochu odbornějšího hlediska by předškolák měl být zdatný v pěti oblastech – zrakové, sluchové, motorické, poznávací (kognitivní) a sociální. Dnes se zaměříme na oblast motorickou.

Motorická oblast souhrnně označuje pohybové schopnosti dítěte. „Správný rozvoj motoriky a vývoj řeči se vzájemně ovlivňují. Pokud u dítěte probíhá správný pohybový vývoj, nastupuje většinou v odpovídajícím období i vývoj řeči. Při postižení pohybového ústrojí nebo opožděném motorickém vývoji bývá často opožděn i vývoj řeči. Proto je důležité u dětí rozvíjet hybnost celého těla,” vysvětluje Jana Vyhlídalová. Do motorické oblasti patří: grafomotorika, hrubá motorika, jemná motorika, senzomotorika a motorická koordinace.

Grafomotoriku trénujte pomocí kreslení a omalovánek, dítě by mělo víceméně umět vybarvovat bez přetahování, obtahovat tvary, překreslit podle předlohy jednoduché obrázky. K procvičování si můžete zdarma stáhnout a vytisknout grafomotorické listy Obrázky a klikyháky kocourka Macourka.

Hrubou motoriku natrénujete při pohybových hrách – skákejte panáka, stavte opičí dráhy, kde dítě musí např. držet rovnováhu, plazit se po břiše, uběhnout určitou vzdálenost, házejte si s míčem. Konkrétní tipy na pohybové hry najdete třeba ve videu Korona-cvička.

Díky dobré jemné motorice dovede dítě dělat grimasy v obličeji a zvládne také drobné ruční práce, například vystřihávat, zatloukat, modelovat, krájet, cvrnkat kuličky či navlékat korále. Rozpoznají hmatem odlišné materiály – schovejte různé předměty z různých materiálů pod šátek a dítě musí poslepu uhodnout, co je to za předmět. Využít můžete také nejrůznější stavebnice nebo tvořivé sady. Duhové kamínky (na Kidtown.cz za 849 Kč) rozvíjejí vedle jemné motoriky také matematické dovednosti, poznávání barev, kreativitu a prostorové vidění.

Senzomotorika je spojením vnímání (sluchové, zrakové) s pohybem. Motorická koordinace například zajistí, že dítě umí napodobit prsty stříhání nůžek a že dokáže roztahovat prsty na obou rukou stejně. Hráli jste v dětství stínové divadlo? Naučte ho i děti (návod, jak si pomocí prstů vytvořit postavy, najdete na internetu) a až budou nacvičovat představení, budete mít konečně chvilku pro sebe.