Léčba rakoviny může způsobit neplodnost.

Léčba rakovinových onemocnění je pro tělo vždy velkou zátěží. V drtivé většině případů bohužel vede ke ztrátě pacientovy plodnosti. Pro řadu lidí to však nemusí nutně znamenat definitivní nemožnost mít své vlastní potomky. Záchranu pacientových pohlavních buněk je ale třeba řešit na reprodukční klinice ještě před nástupem na onkologickou léčbu. To, jaké reprodukční možnosti se pacientům s rakovinou nabízejí, nastiňuje odbornice na reprodukční medicínu MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka reprodukční kliniky Repromeda.

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., patří mezi přední české i světově uznávané odborníky v oblasti reprodukční medicíny a preimplantační genetiky. Je gynekologem a porodníkem se specializací II. stupně, má specializační atestaci z oboru reprodukční medicíny. Doktorát složila v oboru molekulární biologie a genetiky. Řadu let působila v expertních skupinách Evropské společnosti pro lidskou reprodukci, je členkou výboru Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti, zasedá v komisi Ministerstva zdravotnictví pro reprodukční medicínu. Přednáší pravidelně na tuzemských i zahraničních kongresech a je autorem i spoluautorem řady českých i zahraničních publikací.

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

Jakou metodu zachování reprodukce může pacient, kterého čeká onkologická, využít?

Optimálním řešením pro zachování zdravých pohlavních buněk pacienta je jejich odběr a následná konzervace zmražením, takzvanou vitrifikací.

Co to pro pacienta znamená? Co ho při odběru čeká?

U mužů jde z principu o poměrně rychlý, jednoduchý a zcela bezpečný proces. Odběr semene probíhá podobně jako v případě darování – muž provede odběr masturbací do sterilní nádobky.

Složitější je odběr buněk u ženy. Žena musí podstoupit ovariální stimulaci a odběr vajíček v celkové anestezii. Celý proces odběru je tak fyzicky i časově náročnější a příliš se neliší od toho, který se provádí v případě IVF. Odlišností je, že se využívá takzvaný random start neboli zahájení stimulace bez ohledu na menstruační cyklus ženy. Jeho výhoda proto spočívá v tom, že příliš nezdržuje pacientku od zahájení onkologické léčby.

Jak se s úspěšně odebranými pohlavními buňkami následně naloží?

Získané buňky, jak ženské, tak i mužské, se zmrazí. V tomto stavu vydrží uloženy až do doby, kdy se pacient, jemuž patří, rozhodne pro pořízení potomka. U nás na klinice používáme takzvaný otevřený systém vitrifikace, který je k zmraženým vajíčkům i spermiím velmi šetrný a umožňuje je bez ztráty kvality konzervovat i desítky let.

Kdy je nejvhodnější doba k tomu odběr podstoupit?

Chemoterapie, radioterapie, ale i operace, zejména pokud jde o léčbu nádoru v oblasti pánve, pacienta často o možnost mít potomka doživotně připraví. Na ochranu plodnosti je proto potřeba myslet ještě před započetím léčby, i když to v některých případech znamená příslovečnou hru o čas. Pacient či pacientka by měli co nejdříve navštívit odborníky na reprodukční klinice, a je proto velmi důležité, aby o těchto možnostech pacienta informoval také jeho ošetřující onkolog.

Proč se o zachování možnosti mít děti u onkologických pacientů výrazněji mluví teprve v posledních letech?

Léčba onkologických onemocnění se rozvíjí rychlým tempem. S novými léčebnými přístupy stoupá také počet pacientů, kteří se z rakoviny uzdraví. Je proto třeba se čím dál častěji zaobírat nejen otázkou, jak pacientův život zachránit, ale také jak dosáhnout toho, aby byl i po uzdravení co nejvíce kvalitní. To mimo jiné pro řadu lidí znamená právě zachování možnosti mít vlastní potomstvo, a právě proto se otázka záchrany pacientovi plodnosti dostává do popředí.