Nezapomeňte si vzít na dovolenou zajímavou knihu

Blíží se doba dovolených, a tak je na čase porozhlédnout se po zajímavé knize, která vám zpestří letní den na terase i u vody. Chystáte-li se na chalupu či k moři, nezapomeňte si s sebou přibalit i něco ke čtení. Udělejte si pohodlí a nechte se přenést do děje s našimi letními tipy.

Klasiku v podobě Divé Báry od Boženy Němcové zná snad každý z nás. Letos se tato kniha s celým jménem Divá Bára a jiné dívky na útěku dočkala nejen úprav, ale také nového obalu v rámci edice Česká a světová klasika nakladatelství Slovart. Z autorčiných próz sestavila, uspořádala a povídkový výbor doslovem opatřila literární historička Jaroslava Janáčková. Útěkem není v knize myšlen pouze útěk žen, ale také útěky spisovatelčiny. Nejvíce se motiv útěku, vzdoru a potřeby svobodné volby životní cesty promítá v próze Čtyry doby. Božena Němcová se po celý svůj život vytrvale vyhraňovala vůči slepým společenským konvencím a svůj postoj vyslovila v této otevřené próze, v níž je zcela patrná autorčina vlastní potřeba svobody, nezávislosti a seberealizace. Titul byl vybrán v souvislosti s připomenutím 100. výročí volebního práva žen. Kniha obsahuje 248 stran a zakoupíte ji za 269 Kč.

Božena Němcová

Božena Němcová

Ukázka z knihy Divá Bára

Zkrátka, Bára neznala strach a bázeň; ani když hrom bil a bouře nad údolím vztek svůj vylévala, nechvěla se Bára. Ba naopak, když vesničané okna i dvéře zavírali, hromničné svíce rozsvěceli, strachem třesoucí se modlili, by se na ně Pánbůh nehněval, tu Bára nejraději stála na záspí, by lépe dívat se mohla na obzor před okem rozprostřený. Jakub mnohdy jí říkal: „Já nevím, děvče, jakou to radost máš, dívat se do nebe, když se Pánbůh hněvá.“ ‒ „Právě takovou, jakou mám, když se směje,“ odpověděla. „Podívejte se, táto, ten oheň, jaká to krása v těch černých mračnech!“ ‒ „Neukazuj!“ okřikoval ji Jakub, „ať ti boží posel prst neurazí. Kdo se nebojí bouřky, nebojí se Pánaboha, nevíš to?“ ‒ „Elška z fary mi četla jednou knížku, tam stálo, že se nemáme bouřky bát co hněvu božího, že máme v ní obdivovat mocnost božskou. Pan farář vždy káže, že je Bůh nanejvejš dobrotivý, pouhá láska, kterak by to bylo, aby se na nás tak často hněval. Já miluju Pánaboha, a proto se nebojím jeho posla.“

Čtete-li rádi o vztahových propletencích, pak by se vám mohla zalíbit kniha Davida H. Lawrence s názvem Ženy milující, která pojednává o mileneckém kvartetu a jeho komplikovaném, neustále se proměňujícím vztahu. Jeden milenecký pár dospívá přes ostré konflikty k životnímu naplnění, zatímco druhý se tragicky rozpadá. V knize se objevují další četné postavy, avšak hlavními aktéry příběhu zůstávají Ursula s Birkinem a Gudrun s Geraldem. Autor promítá do všech děl své životní zkušenosti, ne jinak je tomu i v případě knihy Ženy milující, kde s nebývalou empatií vystihuje ženskou psychiku a sexualitu. Obsáhlou knihu (680 stran) zakoupíte za 449 Kč. O ilustraci obálek obou knih se postaral ateliér Tomski&Polanski.

Ukázka z knihy Ženy milující

Její pohled a tón jejího hlasu mezi nimi vytvořily pouto. Tónem hlasu mu dala jasně na srozuměnou, že jsou oba z jednoho těsta, že mezi nimi existuje jakési ďábelské, zednářské spojení. Od této chvíle věděla, že nad ním má moc. Ať se potkají kdekoli, všude mezi nimi vznikne tajné spojenectví. A v tom svazku bude on zcela bezmocný. Gudrun v duši zajásala. „Na shledanou! Jsem tak ráda, že mi odpouštíte. Na shledanou!“ rozloučila se s ní zpěvavým hlasem Hermione a zamávala jí. Gerald se automaticky chopil vesla a odrazil loďku od břehu. Ale stále přitom s třpytným obdivem a s náznakem úsměvu v očích pozoroval Gudrun, která stála na kamenitém výběžku a vytřepávala vodu ze skicáře. Otočila se a vzdalující se loďce nevěnovala vůbec pozornost. Ale Gerald se za ní ohlížel a při pohledu na ni zapomínal, co dělá.