PANDORA UVÁDÍ NOVÝ PŘÍVĚSEK PRO ZMĚNU NA PODPORU UNICEF

Pandora tento měsíc pokračuje ve své spolupráci s organizací UNICEF,  jejímž cílem je pomoci více než 10 milionům dětí a mladých lidí, aby  získali příležitosti ke vzdělání, k sebevyjádření a k práci, až dospějí. 

22 % mladých ve věku 15-24 let z celého světa, z nichž 68 % tvoří  dívky a mladé ženy, nemá dodnes ani zaměstnání, ani vzdělání či  zaškolení. Iniciativa Přívěsky pro změnu zahájená společností Pandora v roce 2019 podporuje práci UNICEF a zajišťuje, aby každé dítě  nejen přežívalo, ale také prospívalo - jednou z klíčových oblastí je  zlepšení dostupných příležitostí ke kvalitnímu vzdělávání včetně  projektů využívajících přístup UPSHIFT podporující děti a mládež,  aby se stali sebevědomými sociálními podnikateli. 

Místní projekty UNICEF spatřují výhodu přístupu UPSHIFT v praxi,  například program „Dreamcatcher“ v Guatemale. Tento program  pomáhá okrajovým skupinám mladých lidí, včetně původních  obyvatel a lidí z venkovských oblastí, vrátit se do školy a rozvíjet  dovednosti, které potřebují ke splnění svých nadějí na lepší  budoucnost. Studenti jsou podporováni ve středoškolském  vzdělávání, které program poskytuje, a také v praktických stážích.

„Pandora od roku 2019 hrdě podporuje snahy UNICEF v několika  zemích po celém světě, zaměřené na posílení postavení mladých  lidí  nancováním jejich vzdělávání a rozvoje dovedností, aktivit  zvyšujících povědomí o právech a rovnost žen a mužů,“ uvedla  Marissa Saretsky, ředitelka pro udržitelnost ve společnosti Pandora.  „Program Dreamcatcher v Guatemale pomáhá otevřít dveře mladým chlapcům a dívkám a umožňuje těmto studentům absolvovat  nezbytnou školní docházku druhého stupně základní školy.“