Rapid antigen test Panbio společnosti Abbott získal označení CE pro screening bezpříznakových osob

Společnost Abbott oznámila, že získala označení CE pro nové dva způsoby využití svých testů Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device určených k odhalování viru SARS-CoV-2: pro testování asymptomatických osob a pro samoodběry. Štítek Panbio COVID-19 Ag byl aktualizován o klinická data týkající se asymptomatických osob, což umožňuje masové testování (masový screeningi) osob, které v současnosti nevykazují příznaky onemocnění. Podle nedávné studie uveřejněné v JAMAii se odhaduje, že nejméně 50 % infekcí COVID-19 pochází z kontaktu s bezpříznakovými osobami.

 

Další aktualizace na štítku umožňuje samoodběr vzorků z nosu pod dohledem profesionálního zdravotníka. Samoodběr snadno použitelným nosním tamponem zvyšuje komfort pacientů a snižuje riziko náhodného kontaktu zdravotníků s virem díky tomu, že si mohou v průběhu testování udržovat potřebný odstup.

 

„Testování rapid antigen testy je i nadále jedním z nejvýznamnějších nástrojů boje s touto pandemií a možnost provádět masový screening nám umožňuje rozšiřovat testování a zasahovat ještě více lidí na více místech,“ prohlásil Robert B. Ford, prezident a generální ředitel společnosti Abbott. „Teď, když má rapid antigen test Panbio společnosti Abbott indikaci pro asymptomatické pacienty, stává se ještě významnějším nástrojem umožňujícím bezpečný návrat do práce, do školy, k cestování a k dalším aktivitám běžného života.“

Od posledního srpna dodala společnost Abbott 200 milionů rapid antigen testů Panbio do 120 zemí Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. Zdravotníci na celém světě si ověřili klinickou využitelnost testu při odhalování infekcí COVID-19. V koordinaci se Světovým fondem, Světovou zdravotnickou organizací a Nadací Billa a Melindy Gatesových nyní společnost Abbott pokračuje v poskytování rapid antigen testů Panbio zemím s nízkými a středními příjmy.

 

Široce rozšířené, časté a rychlé testování usnadňuje návrat do práce

 

Velký počet případů COVID-19 a strach z onemocnění vyústil v globální ekonomickou recesi, zvýšil míru absencí na pracovišti a neschopnost zaměstnavatelů dostat své zaměstnance zpět do práce. Výsledkem je situace, kdy zaměstnavatelé a vlády na celém světě intenzivně hledají způsoby, jak zajistit kontinuitu činnosti a restartovat ekonomiky.

 

Časté a rychlé testování zaměstnanců využívající rapid antigen testů, jako je například test Panbio COVID-19 Ag – spolu s preventivními opatřeními, například nošením roušek, udržováním sociální vzdálenosti, mytím rukou, dezinfekcí a dalšími postupy vyžadovanými národními vládami – může podpořit bezpečnější návrat do práce rychlou identifikací a izolací infikovaných a nakažlivých jedinců. Zaměstnanci s negativním výsledkem testu mohou být vpuštěni na pracoviště a pokračovat ve své práci.

 

„Od října 2020 využívá společnost Abbott rapid antigen testů při postupném zavádění testování zaměstnanců v mnoha svých závodech po celém světě,“ sdělila Mary Moreland, výkonná viceprezidentka společnosti Abbott pro lidské zdroje. „Naše zkušenost dokazuje, že testování pomáhá našim zaměstnancům cítit se v této době bezpečněji a komfortněji při návratu do práce tak, aby mohli efektivněji vzájemně spolupracovat a vykonávat své povinnosti.“

Rozšířené rychlé antigenní testování hraje kritickou úlohu v obnovení svobody pohybu

 

Kromě testování na pracovišti je nezbytností možnost provádět masové screeningy v místech vstupu do země prostřednictvím rapid antigen testů Panbio, které usnadní obnovení globálního cestování. Řada vlád po celém světě nyní vyžaduje negativní výsledek testu na COVID-19 jako povinnou podmínku pro vstup do země.

 

Vedle toho již různé letecké společnosti a společnosti provozující výletní plavby po cestujících požadují předložení negativních výsledků testu před vstupem na palubu. Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA) a Mezinárodní rada pro letiště (ACI) veřejně požádaly o systematickou dostupnost k testování, které je rychlé, přesné, finančně dostupné, snadno použitelné, škálovatelné a podporované z veřejného zdravotnictví. Masový screening může pomoci obnovit svobodu přeshraniční mobility a umožní lidem cestovat bezpečně a bez obav.

 

„Možnost účinně testovat bezpříznakové osoby – spolu s již uplatňovanými hygienickými opatřeními – je nejlepší cestou k zajištění bezpečnosti našich pacientů a veškerého personálu letišť a leteckých společností,“ prohlásil Olivier Jankovec, generální ředitel Mezinárodní rady pro letiště Evropy. „Více než 100 letišť po celé Evropě používá testovací zařízení na COVID-19 v těsné spolupráci s příslušnými hygienickými a zdravotnickými orgány. Rychlý screening využívající vysoce kvalitních a dostupných antigenních testů je klíčovou součástí znovuoživení globálního cestování do doby, než bude většina cestujících a posádek letadel naočkována.“

Od začátku pandemie společnost Abbott vyvinula nejpokročilejší a nejširší portfolio testů na COVID-19 v rámci svých testovacích platforem – od vysoce výkonných molekulárních testů zajišťovaných systémy m2000™ RealTime a Alinity™ m lab, přes sérologické testy přístroji Alinity™ i, ARCHITECT® i1000SR a i2000SR, rychlé molekulární testy na zařízení ID NOW™, po možnosti rychlých antigenních testů pomocí testovacích kazet BinaxNOW™ (dostupných pouze v USA) a zařízení pro rapid antigen testy Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (dostupných v zemích mimo USA).

 

O testu Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device

 

Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device je test na bázi laterální průtokové metody pro rychlou kvalitativní detekci viru SARS-CoV-2. Odběr vzorku se provádí přiloženým tamponem z nosu nebo nosohltanu testované osoby. Výsledky testu jsou dostupné do 15 minut bez nutnosti jakéhokoli přístrojového vybavení. Negativní výsledky je nutno kombinovat s klinickým nálezem, anamnézou pacienta a epidemiologickými informacemi. Negativní výsledky nevylučují infekci COVID-19 a nemohou být jediným podkladem pro léčbu nebo jiná terapeutická rozhodnutí.

 

Klinická spolehlivost testu Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device byla stanovena na základě antigenního testování 483 osob nevykazujících příznaky a porovnáním výsledků s referenční PCR metodou. Pozitivní výsledky (n=50) byly stratifikovány podle mezních hodnot cyklu (Ct) pro zjištění korelace mezi výkonem výrobku a množstvím viru přítomným v klinickém vzorku. Nižší hodnota Ct odpovídá vyšší koncentraci viru.

 

K dispozici je stále více vědecké literatury a zkušeností týkajících se korelace mezi infekčností, hodnotou Ct a virovou náloží. Vědecké důkazy naznačují zejména to, že při hodnotě Ct okolo 30 se virus SARS-CoV-2 nedokáže replikovat, což znamená, že lidé s touto hodnotou již nejsou infekční. To podtrhuje důležitost častého antigenního testování pro záchyt osob s nižšími hodnotami Ct, tedy v době, kdy jsou nejvíce nakažlivé a musejí se izolovat.

 

Test Panbio COVID-19 Ag nese označení CE pro použití výtěrem z nosu u asymptomatickýcha symptomatických osob. Společnost Abbott předložila dokumentaci Světové zdravotnické organizaci pro zapsání na seznam zdravotnických prostředků pro nouzové použití týkající se dvou nových žádostí pro testování asymptomatických osob a samoodběr. Test Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device je dostupný v zemích mimo USA a podléhá místním předpisům a požadavkům pro uvádění na trh.