Značka Head & Shoulders věnuje více než 392 000 Kč Lince bezpečí na pomoc obětem šikany

Obětí šikany se může stát téměř jakékoliv dítě. Podle dat společnosti Head & Shoulders se s šikanou setká každé páté dítě a děti trpící lupy mohou být obětí až 2x častěji. Proto se značka Head & Shoulders spojila s Linkou bezpečí a společně zahájili boj proti šikaně osvětovou kampaní. Díky spotřebitelům, kteří se nákupem svých oblíbených produktů do kampaně zapojili, se podařilo vybrat 392 352,5 Kč. Výtěžek poputuje Lince bezpečí na provoz krizové linky na pomoc šikanovaným dětem a dále také na financování preventivních programů do škol či sportovních klubů. Aby už žádné dítě nebylo na šikanu samo. Šikana se vyskytuje téměř v každé škole, skupině či zájmovém kroužku. 

Šikana se vyskytuje téměř v každé škole, skupině či zájmovém kroužku. Bojovat s ní je velice náročné a vyžaduje dlouhodobou snahu a odhodlání. Značka Head & Shoulders se proto rozhodla na tento problém upozornit a společně s Linkou bezpečí pomoci dětem i rodičům ve včasném odhalení šikany a jejím řešení. Protože jedině společnými silami můžeme šikanu porazit.

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí k tomu dodává: „Šikana je bohužel stále aktuálním tématem. Z celkových více než 90 000 kontaktů jsme v uplynulém roce zaznamenali přes 2 000 kontaktů, které se dotýkaly tématu šikany. Šikana trápí mnoho dětí, jak na základních, tak středních školách a vždy je důležité, aby byla adekvátně řešena a dítě nebylo na řešení tohoto problému samo. Proto jsme velice rádi za partnerství jako je například to se značkou Head & Shoulders, díky kterému můžeme pomoci většímu množství dětí na krizové lince, ale i edukovat děti na školách a aktivně tak šikaně předcházet.“ 

Osvětová kampaň značky Head & Shoulders probíhala od 1. do 31. října a do pomoci obětem šikany se zapojili všichni, kteří během října nakoupili své oblíbené produkty Head & Shoulders. Za každý jeden prodaný kus putovalo 2,5 Kč Lince bezpečí. Vybraná částka bude použita na provoz krizové linky a dále také na financování preventivních programů do škol či sportovních klubů.

Linka bezpečí je bezplatná telefonická krizová linka, která pomáhá dětem a studentům, kteří se dostanou do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti a problémy, s kterými si neví rady. Linka bezpečí je dostupná pro klienty z celé České republiky, nonstop, zdarma na telefonním čísle 116 111, ale i na chatu a v e-mailové poradně. Velkou pozornost věnuje Linka bezpečí prevenci. Konzultanti jezdí za dětmi do škol a sportovních klubů, natáčí vzdělávací videa, podcasty (Na tenké lince a Utržené sluchátko) a provozuje blog. Pravidelně se zapojuje do odborných a veřejných akcí, které přispívají k rozvoji péče o duševní zdraví dětí a mladistvých. Dbá na vysokou odbornost svých služeb poskytovaných dětem a jejich blízkým. Provozuje i Rodičovskou linku, která je určená pro všechny, kteří se starají o dítě.

Linka bezpečí: 116 111 linkabezpeci.cz

Rodičovská linka: 606 021 021 rodicovskalinka.cz